Spread the love

Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.
Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự. Tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người sử dụng.
Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ các công việc tính toán thông dụng, bằng các công cụ tự động. Tài liệu này sẽ bao gồm các video cơ bản giới thiệu và hướng dẫn người dùng sử dụng Excel một cách chuyên nghiệp nhất.

Mục tiêu đạt được

– Hiểu rõ và dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng Excel từ Cơ Bản đến Nâng Cao.
– Sử dụng thành thạo các hàm và kỹ năng chuyên môn trong Excel Văn Phòng để có thể tự ứng dụng một cách hiệu quả trong công việc
– Có thể dễ dàng đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ A Tin Học Văn Phòng.

BỘ TÀI LIỆU BAO GỒM:

Chúc các bạn học tập vui vẻ.